Welkom op godsdiensten.nl

 

Graag bieden wij een ontmoetingsplek om ideeen en meningen  te uiten. Niet met de bedoeling om anderen hier van je eigen geloof te overtuigen alswel om overeenkomsten te vinden en interessante feiten en wetenswaardigheden uit te wisselen.
Diepere achtergronden, geschiedenis, het onstaan en de gebruiken door de jaren heen etc. zijn allemaal welkom.

 

Wij zijn geen godsdiensten database en het heeft voor studenten dus geen zin ons verzoeken te sturen met de vraag of wij informatie kunnen leveren over verschillende geloven. Dat kunnen wij dus helaas niet! Mocht jezelf echter iets interessants onderzocht/geschreven hebben is het hier zeer welkom.

(de redactie behoudt het recht bijdragen te weigeren of te verwijderen)

Voorlopig hier twee teksten om over na te denken en eventueel op te reageren.


mailto: godsdiensten@nieuwemedia.com

 

Desiderata

Kies kalm je weg temidden van het rumoer en de haast
en herinner je hoeveel vrede er in de stilte kan zijn
Sta, zoveel mogelijk met behoud van je eigen karakter,
met iedereen op goede voet.

Spreek rustig en duidelijk de waarheid en luister naar anderen:
ook naar hen die dom en onwetend zijn; ook zij hebben hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest.

Indien je je met anderen vergelijkt, kun je ijdel worden of verbitterd,
want er zullen altijd mensen zijn die minder of groter zijn dan jij.
Geniet zowel van wat er bereikt is als van je plannen.
Houd belangstelling voor je eigen werk, hoe eenvoudig ook,
want onder de wisselvalligheden van de tijd is dat een werkelijk bezit.
Wees voorzichtig in zaken, want de wereld is vol arglist.
Maar laat dit je niet blind maken voor de deugd die er is;
veel mensen streven naar hoge idealen en het leven is overal vol heldenmoed.

Wees jezelf.
Veins vooral geen genegenheid, maar wees ook niet cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.
Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren
en doe met gratie afstand van de dingen van de jeugd.

Kweek de geestkracht aan die je bij plotselinge tegenslag kan beschermen,
maar maak jezelf niet bang met spookbeelden.
Veel angsten komen voort uit vermoeidheid en eenzaamheid.
Houd je aan een gezonde discipline, maar wees daarbij zacht voor jezelf.

Je bent een kind van de schepping, niet minder dan de bomen en de sterren;
je hebt het recht er te zijn.
En of je het begrijpt of niet, 
de schepping ontvouwt zich ongetwijfeld naar haar wet.
Leef daarom in vrede met God, wat voor beeld je ook van Hem hebt.

En wat ook je werk en streven moge zijn,
bewaar in de luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je ziel.
Ondanks haar veinzerij, gezwoeg en teleurstellingen is de wereld toch mooi.

Wees zorgzaam.
Streef ernaar gelukkig te zijn.


Baltimore St. Pauls Cathedral 1692

 

 

Buigen of Barsten

 Koning Salomo, beroemd om zijn wijsheid, wordt op een gegeven moment, zo vertelt de Bijbel ons, geconfronteerd met twee vrouwen die voor hem verschijnen en hem om zijn oordeel vragen. Ze hebben een baby bij zich waarvan ze beiden claimen de moeder te zijn en beiden eisen een volmacht om het kind op te voeden.

De wijze Salomo, die in zijn tijd nog geen beschikking had over moderne technieken zoals DNA onderzoek, bedenkt een listige manier om te achterhalen wie de echte moeder van het kind is. Niet dat daarmee wetenschappelijk bewijs geleverd wordt en onomstotelijk vast komt te staan wie de daadwerkelijke biologische moeder is, maar daar gaat het hier ook niet om. Hij ontdekt via deze methode wie het meeste moedergevoel toont en wie er het meest oprecht het beste met het kind voor heeft. Het belang van het kind telt in deze zaak immers zwaarder dan dat van de moeders.

 Salomo oppert het kind botweg  in tweeën te delen om zo ieder de helft te kunnen geven. Een absurd idee, maar een van de vrouwen gaat akkoord! Zij  heeft dus liever een  half dood kind dan dat het kind bij de andere vrouw terecht zou komen. De andere vrouw doet wat iedere liefhebbende moeder zou doen: ze smeekt de koning het kind te laten leven en het dan eventueel maar aan de andere vrouw te geven als het kind maar heel blijft!  Deze vrouw nu, die haar eigenbelang opzij zet om het kind te sparen, wordt door Salomo aangewezen als de echte moeder en mag het kind behouden.

 Salomo krijgt op zijn listige vraagstelling gelukkig twee uitgesproken tegengestelde reacties waardoor hij duidelijk een keus kan maken. De vrouwen maken het hem als het ware gemakkelijk.

 Maar wat als allebei de moeders met de tweedeling hadden ingestemd? Wat als ze allebei het kind liever dood en half hadden dan levend bij de ander? Wat zou Salomo dan besloten  en gedaan hebben?

Helaas geeft de Bijbel ons maar één visie van het verhaal en gaat niet in op mogelijke andere scenario’s.  Jammer dat de Bijbel ons dat antwoord schuldig blijft, want juist dat antwoord is nu zo hard nodig in de Joods-Palestijnse kwestie over de verdeling van het aan twee volken beloofde land…

 

 

door Lieke Lamb