PERSBERICHT
13 september 2009

Contact: 070 511 44 44 / Pers@Trendwatcher.com 
 http://Startplaza.c
om/CrisisConsument.doc 


Miljoenennota startsein voor ‘CrisisConsument’

“2010 wordt het jaar van de CrisisConsument”,

aldus futuroloog drs. ing. Richard Lamb, één van de weinigen die de financiële crisis ruim van te voren aankondigde (“We leven in een schijnbare economische groei…”). In 2008 gaf hij ook al aan dat het dieptepunt - een ‘economische Hongerwinter’ - in de herfst/winter van 2009/2010 zou vallen. De afgelopen maanden hield hij vol dat het ergste nog moest komen, dat blijkt nu inderdaad zo te zijn. Ook gaf hij vorig jaar aan dat de overheid pas in september 2009 in de ‘Miljoenennota 2010’ - ruim een jaar na de start van de financiële crisis - tot overheidsbezuinigingen zou overgaan.

Recessie + Duurzaamheid = Onbetaalbare Samenleving
Op dit moment kijkt de futuroloog alweer verder vooruit naar 2010 en 2011: “Na ‘2009 het jaar van de Verloren Welvaart’ wordt ‘2010 het jaar van de CrisisConsument’ en ‘2011 het jaar van de Hedendaagse Wederopbouw’. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en de landelijke verkiezingen in 2011 zullen de niet-regerende politieke partijen sterk groeien, ten koste van de partijen in de regeringscoalitie.”

Richard Lamb ziet twee belangrijke trendlijnen voor de komende jaren: “Mensen gaan fel reageren op de recessie. Ik noem dat de ‘CrisisConsument’. Daarnaast hebben we ook nog te maken met het ‘Dilemma van Duurzaamheid’. Ik verwacht dat de combinatie van de huidige recessie plus de wens een duurzame samenleving te willen creëren de komende jaren desastreus zal uitpakken voor de burger met als gevolg veel persoonlijke faillissementen, gedwongen huisverkopen en sociale drama’s.”

‘CrisisConsument’ in startblokken na Miljoenennota
Richard Lamb: “We hebben de afgelopen maanden door de financiële crisis een enorme schuld naar de toekomst opgebouwd. In feite hebben we jarenlang boven onze stand geleefd. Door een sterk groeiende westerse economie viel het niet zo op dat we erg ‘slordig’ aan het groeien waren. Datzelfde zie je trouwens binnen succesvolle bedrijven ook. We stonden er in Nederland onvoldoende bij stil dat de verhouding tussen People - Planet - Profit de afgelopen decennia helemaal uit balans is geraakt. Veel mensen realiseren zich niet meer dat zij eigenlijk voor hun loon een in verhouding lage prestatie hoeven te leveren. Die verhouding is in veel beroepen volledig zoek. Dat heeft indirect allemaal met de onstuimige groei van de economie te maken. Daar gaan wij de komende jaren natuurlijk de rekening voor betalen.

Ondanks dat de sombere Miljoenennota 2010 de enorme financiële gevolgen van de bankencrisis nog niet in haar volle omvang laat zien, zullen consumenten zelfs nu al begrijpen dat er fundamentele veranderingen op komst zijn in de zorg; het onderwijs; pensioenen; (hypotheek)financiering; etc. etc.

In het verlengde hiervan zullen we binnenkort kennismaken met de ‘CrisisConsument’. Deze CrisisConsument zal bijzonder kritisch zijn bij het doen van aankopen; zelfs de hand op de knip houden; soms achterbaks zijn tegen collega’s uit zelfbehoud; zich uit de samenleving terugtrekken met gelijkgestemden en zich keren tegen anders denkende bevolkingsgroepen; etc. etc. Met als risico dat dat het er allemaal niet gezelliger op wordt. De CrisisConsument wordt overigens begin 2010 in haar volle omvang zichtbaar. Tot die tijd richten mensen zich nog op de gezelligheid van het sinterklaasfeest; de kerst en de jaarwisseling. De winkeliers zullen  echter de komende maanden al direct merken dat er een stuk minder wordt uitgeven.”

Generation Exit
Wie wat verder vooruit kijkt ziet al de ‘Generation Exit’ opdoemen: ondernemende mensen die vertrekken uit Nederland en zich elders, in minder gereguleerde regio’s, zullen gaan vestigen. Ook mensen die kiezen voor gesloten samenlevingsvormen - zoals ‘Senior Cities’ - behoren tot de ‘Generation Exit’.

Dilemma van Duurzaamheid
Naast de gevolgen van de financiële crisis - die ongetwijfeld zullen resulteren in lastenverzwaring en verschraling van de collectieve voorzieningen - hebben we ook nog te maken met het voornemen de westerse economieën om te vormen tot een duurzame samenleving. Richard Lamb: “Daarbij lopen we tegen het ‘Dilemma van Duurzaamheid’ aan. Want wie kan er in principe tegen een duurzame samenleving zijn? Niemand. Dus kiezen we in het verlengde van een duurzaam energie- en klimaatbeleid van het kabinet voor ‘Reduce - Reuse - Recycle’. Met deze zogenoemde ‘New Green Deal’ creëren we echter wel een hele dure samenleving, vooral omdat we ook nog de milieuschuld uit het verleden moeten wegwerken. Op de korte en middellange termijn zullen we geconfronteerd worden met extra (milieu)heffingen. Feit is echter dat er op het vlak van duurzaamheid wel fundamentele veranderingen nodig zijn. De kunst wordt nu om dit economisch gezien zo gebalanceerd mogelijk tot stand te brengen.

Positief
Toch biedt de crisis ook veel kansen zoals de herwaardering van geluk; een versnelde generatiewissel op bestuurlijk niveau door de uittredende babyboomers; de loskoppelingen van Welvaart & Welzijn en de ‘BalanceBabes’, vrouwen die hun leven (in tegenstelling tot de BusinessBabes en de BurnoutBabes) op een gebalanceerde wijze weten in te vullen.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Voor de redactie
Contact met Richard Lamb via 070 511 44 44 / Richard.Lamb@Trendwatcher.com

Futuroloog & Strategisch Trendwatcher drs. ing. Richard Lamb
is directeur van Bureau Trendwatcher.com; houdt zich sinds 20 jaar (1989) bezig met trendwatching & innovatiestimulering in Nederland; is auteur van de boeken ’10 Trends, ontwikkel uw eigentoekomstvisie’ en ‘Succesvol Elektronisch Zakendoen’; is top-10-spreker; voorspelde als één van de weinigen de financiële crisis (zie www.Trendwatcher.com) en is afgestudeerd aan de TU Delft Informatiekunde.

Beeldmateriaal
Foto’s zij op verzoek beschikbaar. Zie ook de rechtenvrije foto’s op:

http://www.startplaza.com/Foto-Richard-Lamb-met-microfoon-met-achtergrond.jpg
http://www.startplaza.com/Foto-Richard-Lamb-op-handen.jpg
http://www.startplaza.com/Foto-Richard-Lamb-op-podium.jpg
http://www.startplaza.com/Foto-Richard-Lamb-strand.jpg
http://www.startplaza.com/Foto-Richard-Lamb-met-glas-wijn.jpg
http://www.startplaza.com/TO-DO-Brainstormmodel-NL.jpg
http://www.startplaza.com/Foto-Maria-vd-Hoeven-en-Richard-Lamb-01.jpg

www.innovatieTafel.nl
Beluister ook de gesprekken van futuroloog Richard Lamb met minister Maria van der Hoeven; Bernhard van Oranje; prof. Nico Baken et al. Op www.innovatieTafel.nl.