Richard says...Trends & Opinie 

Reageren


Trend: ‘Dilemma van Duurzaamheid’ wordt voelbaar


Al een paar jaar waarschuw ik voor het ‘Dilemma van Duurzaamheid’. Zeg nou zelf: wie kan er in beginsel tegen een duurzame groene economie zijn? Het probleem is echter dat door de vergroening/verduurzaming van de maatschappij het leven zo ongeveer onbetaalbaar wordt door alle heffingen op producten en diensten.

Het ‘Dilemma van Duurzaamheid’ wordt nu eindelijk ook zichtbaar en voelbaar voor iedereen: in 2012 zal onze energierekening fors omhoog gaan voor het milieu. Op die manier wil het kabinet de klimaatdoelstelling van 2020 realiseren.

Een oplossing voor het ‘Dilemma van Duurzaamheid’ is niet direct voor handen. Wel zal langzamerhand het besef doordringen dat vergroening/verduurzaming, naast de - financiële crisis - één van de oorzaken is van wat ik noem de ‘Verloren Welvaart’. 

Er zal dus gezocht moeten worden naar innovatieve betaalbare oplossingen en gewerkt moeten worden aan het besef dat alles zijn prijs heeft.


drs. ing. Richard Lamb,
Futuroloog & Strategisch Trendwatcher 
www.Trendwatcher.com


Trend: 'Generation Exit' komt eraan


De komende jaren krijgen we te maken met de 'Generation Exit'. Een generatie hardwerkende, ondernemende mensen die in Nederland niet het juiste ondernemersklimaat aantreffen en gehinderd worden door overregulering.

Zij gaan hun heil elders zoeken. Vooral in Azië en in iets minder mate de VS, het Midden-Oosten en Afrika. Het is zaak deze hoogopgeleide mensen te behouden voor de Nederlandse maatschappij. Het zou zo maar kunnen dat we via de Nederlandse ambassades in de toekomst een soort van economische koloniën in den vreemde gaan organiseren.

drs. ing. Richard Lamb,
Futuroloog & Strategisch Trendwatcher 
www.Trendwatcher.com


Heksenjacht: de schuldvraag


Zoals strategisch trendwatcher Richard Lamb al begin dit jaar zei, staan
we aan de poort van een economische hongerwinter. En de vraag daarbij is: waar is de oogst gebleven?
Al lang is één van de grote wereldvragen: “Is honger wel nodig, is er wel schaarste of is het voedsel gewoonweg niet eerlijk verdeeld?”
Nu de economische crisis heeft toegeslagen, raakt die vraag ons heel direct in ons eigen systeem. Het zoet is kennelijk niet eerlijk verdeeld maar opgesnoept… En door wie? 

Steeds prangender wordt nu de schuldvraag en steeds luider de roep om de verantwoordelijken ter verantwoordingen te roepen. Werd daar in het begin nog voorzichtig over gespeculeerd en werd ‘iedereen’ als schuldige gezien of in ieder geval het functioneren van de maatschappij in zijn geheel, momenteel wordt het steeds normaler openlijk één groep als schuldige aan te wijzen en zelfs individuele personen. Reikhalzend wordt er uitgekeken naar openbare spijtbetuigingen en het liefst willen we de ‘daders’ gestraft zien worden. Publiekelijk, goed zichtbaar.

Door het stof moeten ze. En soms lijkt het erop dat de houten wagen weer van stal kan om de schuldigen door de stad te rijden richting schavot, guillotine of brandstapel. Of zijn we inmiddels iets beschaafder en is het mogelijk via een sms-actie de grootste schurk het land uit te stemmen? Van het eiland afgestemd worden in deze grote Reality Soap. Het lijkt of er eerst een schuldvraag opgelost moet worden voordat we verder kunnen en het vertrouwen in de financiële markt hersteld zal worden.

En dan de toekomstoplossingen: dit mag natuurlijk niet meer gebeuren! Hoe voorkom je dat. Door je met zijn allen druk te maken over exorbitante bonussen? Over te grote optiepakketten? Over te veel salaris? Hoe veel is te veel? Verdienen bankdirecteuren te veel? En verzekeringsbazen? En voetballers? En modellen op de catwalk? Vastgoedhandelaren, autobonzen? Je buren? Jij? Moet straks iedereen verplicht zijn salaris op Twitter zetten, transparant en open voor discussie? Zou dat helpen? 

De geschiedenis leert ons dat 'de oplossing' niet bestaat en er altijd weer een groep mensen zal opstaan die op de een of andere manier handig is in het zichzelf verrijken. En ook dat alle bezittingen van hen afnemen, niet de armoede bestrijdt aan het onstaan waarvan ze wellicht medeplichtig waren. Wel leert de geschiedenis ons dat de mensen altijd behoefte hebben gehad en dus kennelijk nog steeds hebben, om een schuldige aan te wijzen. Als uiting van woede, frustratie en teleurstelling. Maar ook in de hoop het kwaad af te kunnen wenden door een daad van berouw of vergelding te stellen. Om deze rampspoed, die nu crisis heet, te bezweren zal 'de duivel moet worden uitgedreven’, boete moeten worden gedaan en iemand zal moeten worden geofferd 'om de goden weer gunstig te stemmen'. Dan kan daarna de rest weer rustig verder z'n gang gaan...

drs. ing. Richard Lamb,
Futuroloog & Strategisch Trendwatcher 
www.Trendwatcher.com

Ik wil graag reageren op dit (opinie)artikel van Richard Lamb.